In deze sectie leest u meer over de Leer goed methode van Alias Onderwijs.
Aan de hand van verschillende thema’s, zoals op tijd komen, samenwerken en collegialiteit, leren de leerling in deze methode belangrijke
basiscompetenties die nodig zijn in het arbeidsleven.
Bijvoorbeeld wat het inhoudt om op tijd te komen, hoe je een afspraak met iemand maakt en hoe je kunt bijdragen aan een prettige werksfeer.
Deze competenties komen uiteraard niet alleen op het werk, maar ook thuis en op school goed van pas.